cancel
west

Scan to BIM

De link tussen geometrie en informatie met Scan to BIM

BIM (Bouw Informatie Model) wordt steeds meer de standaard in de bouwwereld. Met Scan to BIM leveren wij een zeer nauwkeurige driedimensionale digitale weergave van gebouwen en infrastructuur waarbij geometrie en informatie gekoppeld zijn.

Opdrachtgevers kunnen bij ons terecht voor een BIM model, een bouwkundig, structureel of MEP Revit bestand met een specifiek Level of Detail (LOD) en Level of Information (LOI).

Wil je graag enkele voorbeelden zien van Scan to BIM? Neem dan een kijkje bij onze SHOWCASES.

Naast Scan to Bim bieden wij ook volgende gerelateerde services aan:

Let's connect

 

Scan to BIM: Innovatieve Technologie voor de Bouwsector

Binnen de hedendaagse bouwsector speelt technologie een cruciale rol in het verbeteren van efficiëntie en nauwkeurigheid. Een van de baanbrekende technieken die steeds meer aan belang wint, is Scan to BIM (Building Information Modeling). Deze technologie biedt ongeëvenaarde mogelijkheden voor het vastleggen en digitaliseren van bouwkundige gegevens. Hieronder presenteren we een uitgebreide gids over Scan to BIM, waarin we de voordelen, toepassingen en processen gedetailleerd bespreken.

Wat is Scan to BIM?

Scan to BIM is een proces waarbij 3D laserscanningtechnologie wordt gebruikt om nauwkeurige digitale representaties van bestaande gebouwen en infrastructuren te creëren. Deze digitale modellen worden vervolgens geïntegreerd in BIM-software, waardoor gedetailleerde en aanpasbare 3D-modellen ontstaan. Deze modellen bieden een volledig inzicht in de fysieke en functionele kenmerken van een structuur.

Voordelen van Scan to BIM

Nauwkeurigheid en Betrouwbaarheid
Een van de belangrijkste voordelen van Scan to BIM is de nauwkeurigheid van de gegevens die worden vastgelegd. Traditionele meetmethoden kunnen foutgevoelig zijn, maar 3D laserscanning biedt precisie tot op millimeterniveau. Dit resulteert in een betrouwbaar gegevensmodel dat essentieel is voor renovatie- en bouwprojecten.

Tijdbesparing

Met Scan to BIM kunnen complexe structuren snel en efficiënt worden gedocumenteerd. Waar handmatige metingen dagen of zelfs weken kunnen duren, kan 3D-scanning binnen enkele uren worden voltooid. Dit bespaart aanzienlijke tijd en vermindert de kosten.

Kostenbesparing

Door nauwkeurige gegevens in de beginfase van een project te verkrijgen, kunnen toekomstige fouten en herwerken worden geminimaliseerd. Dit leidt tot een aanzienlijke kostenbesparing tijdens de projectcyclus. Bovendien verbetert het gebruik van BIM-software de coördinatie tussen verschillende bouwdisciplines, wat leidt tot efficiëntere projectuitvoering.

Toepassingen van Scan to BIM

Renovatieprojecten

Bij renovaties is het cruciaal om een exact beeld te hebben van de bestaande structuur. Scan to BIM biedt gedetailleerde informatie over de huidige staat van een gebouw, inclusief eventuele afwijkingen of schade. Dit helpt architecten en ingenieurs bij het plannen van renovatiewerkzaamheden met precisie.

Historische Monumenten

Voor het behoud van historische gebouwen is een nauwkeurige documentatie essentieel. Scan to BIM maakt het mogelijk om zelfs de kleinste details van architectonische elementen vast te leggen, wat zorgt voor een getrouwe restauratie en behoud van erfgoed.

Installatie- en Constructiebeheer

In moderne bouwprojecten, waar meerdere disciplines samenwerken, is een gecoördineerde aanpak vereist. BIM-modellen die zijn gegenereerd door laserscanning bieden een gedeelde referentie voor alle betrokken partijen, inclusief architecten, ingenieurs en aannemers. Dit verbetert de communicatie en vermindert het risico op conflicten.

Het Proces van Scan to BIM

1. Voorbereiding en Planning

Het proces begint met een grondige voorbereiding. Dit omvat het definiëren van de doelstellingen van het project, het identificeren van de te scannen gebieden en het plannen van de daadwerkelijke scansessie.

2. 3D Laserscanning

Tijdens deze fase wordt de fysieke ruimte gescand met behulp van geavanceerde 3D laserscanners. Deze apparaten zenden lasersignalen uit die worden teruggekaatst door oppervlakten. De verzamelde gegevens worden gebruikt om een nauwkeurige puntenwolk creëren.

3. Dataverwerking

De verzamelde scangegevens worden verwerkt om een gedetailleerd puntenwolkmodel te genereren. Deze dataset wordt vervolgens gefilterd en schoongemaakt om ruis en onregelmatigheden te verwijderen.

4. Modelontwikkeling in BIM-software

Het gereinigde puntenwolkmodel wordt geïmporteerd in een BIM-platform zoals Autodesk Revit. Hier wordt het model opgebouwd door de gegevens te vertalen naar bouwcomponenten zoals muren, vloeren en installaties. Dit zorgt voor een digitaal informatie-model dat in realtime kan worden geanalyseerd en aangepast.

5. Eindcontrole en Validatie

Het uiteindelijke model wordt grondig gecontroleerd op nauwkeurigheid en volledigheid. Eventuele discrepanties tussen het fysieke object en het digitale model worden geïdentificeerd en gecorrigeerd. Deze fase is essentieel om ervoor te zorgen dat het BIM-model voldoet aan de projectvereisten.

6. Oplevering en Toepassing

Na de validatie wordt het BIM-model geleverd aan de belanghebbenden. Het model kan worden gebruikt voor diverse doeleinden, zoals bouwplanning, renovatie, faciliteitenbeheer en meer.

Conclusie

Scan to BIM is een revolutionaire technologie die de bouwsector transformeert door nauwkeurige, efficiënte en kosteneffectieve manier van dataverzameling en modelontwikkeling te bieden. Door 3D laserscanning te integreren in BIM-processen, profiteren projecten van verbeterde nauwkeurigheid, betere samenwerking tussen disciplines en aanzienlijke tijdbesparingen. Het is duidelijk dat de inzet van Scan to BIM een meerwaarde biedt voor zowel nieuwe als bestaande bouwprojecten.

Door deze op technologie gebaseerde aanpak te omarmen, kunnen we zorgen voor een naadloze integratie van fysieke en digitale werelden, wat uiteindelijk leidt tot betere projectresultaten en tevredenheid van alle betrokken partijen.