cancel
Inventarisatie
west

Inventarisatie van Assets

Inventarisatie en beheer van je assets met geo-informatie

Inventarisatie vormt de basis voor een gedegen beheer van objecten in het publieke en private domein (stedelijk groen, brandkranen, lichtmasten, bewegwijzering, riolering, …). op een efficiëntere manier worden beheerd,

Door aan de inventarisatie geografische informatie toe te voegen op objectniveau kan ze worden opgenomen in een geografisch informatiesysteem (GIS), een facilitair management systeem of een andere ruimtelijke database.  Met één klik kunt u uw objecten visualiseren en hun levenscyclus efficiënter beheren.

Wij ondersteunen onze klanten niet alleen bij het inventariseren en verrijken van de gegevens, maar helpen hen ook bij het integreren van de gegevens in hun databases.

Naast inventarisatie bieden wij ook volgende gerelateerde services aan: