cancel
west

Bomen

Mobile Mapping | Inventarisatie Assets

Met het oog op een beter beheer van bomen op het openbaar domein in de provincie Limburg in België vroegen de lokale autoriteiten ons een gedetailleerde inventaris van de bomen langs de openbare wegen op te stellen.

Met behulp van mobile mapping technologie genereerden we een puntenwolk die de basis vormde voor het creëren van de bomendatabank.  Per boom genereerden we alle gevraagde geografische gegevens en een gegeorefereerde foto.  In samenwerking met een gecertificeerd Europese Treeworker werd elke boom onderzocht op gezondheid en deze informatie werd toegevoegd aan de inventaris.

Let's connect