• Kartering

  • GlobeZenit wint grootschalige topografie in met nauwkeurigheden van centimeter tot millimeter niveau. Zowel de private als de publieke sector doen een beroep op onze expertise voor het in kaart brengen van gebieden, gebouwen, infrastructuur, industriële plants, kabels en leidingen alsook waterlopen.

    Met behulp van de meest moderne meettechnieken zoals Mobile Mapping, Total Stations, digitale waterpassen, 3D laserscanners, GNSS en automatiseringstools, slagen wij erin de gevraagde geografische informatie snel, correct en doeltreffend in te winnen.