• Inventarisatie

 • Overheden en bedrijven hebben heel wat objecten te beheren. Om dit op een meer efficiënte manier te doen, is er een toenemende nood aan de aanmaak van inventarissen van objecten zodat deze kunnen opgenomen worden in een geografisch informatie systeem (GIS) of een facility management systeem.

  GlobeZenit is gespecialiseerd in het uitvoeren van grootschalige inventarisaties waarbij aanzienlijke hoeveelheden (geografische) data op korte termijn ingewonnen en verwerkt dient te worden.

  We denken hierbij aan:

  • Horizontale en verticale verkeerssignalisatie
  • Stadsmeubilair, stadsgroen
  • Objecten van het openbaar domein (verlichtingspalen, elektriciteitspalen,…)
  • Objecten voor facilitair management (kantoormeubilair, HVAC,  pictogrammen,...)
  • Rioolinventarisatie

   

  Voor het inwinnen van de informatie maakt GlobeZenit gebruik van de meest moderne low en high end mobile mapping technieken zoals laser, lidar, orthofoto en cyclorama. Wij bieden geografische nauwkeurigheden tot op centimeter niveau aan.