• KLIP Digitale Fase

 • Wat is KLIP ?

  Het kabel- en leidingpartaal, of kortweg het KLIP, is een internettoepassing met als doel het helpen voorkomen van graafschade aan kabels en leidingen.  Het KLIP doet dit door een betere informatiedoorstroming mogelijk te maken tussen de bij de grondwerken betrokken partijen.  Het KLIP is operationeel sinds maart 2007 en wordt beheerd door het AGIV (Agentschap voor Geografische Informatie in Vlaanderen).

 • Wat is KLIP Digitale Fase ?

  Om een verdere daling in het aantal schadegevallen te bestendigen en te versterken, heeft de Vlaamse Regering groen licht gegeven voor de uitvoering van het KLIP Digitale Fase, vastgelegd in een nieuw decreet. Deze fase gaat in voege vanaf 1 januari 2016.

  Vanaf dan moeten kabel- en leidingbeheerders de antwoorden op een planaanvraag via KLIP versturen. Een planaanvrager ziet deze antwoorden in een speciaal ontwikkelde kaartviewer. De planaanvrager zal geen liggingsplannen meer ontvangen via post of e-mail.

  In de digitale fase van het KLIP (Kabel- en Leiding Informatie Portaal) zal niet alleen de planaanvraag (met name de ontsluiting van kabel- en leidinginformatie), maar ook de planafhandeling ( zijnde de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie) op een uniforme en digitale wijze via het KLIP gebeuren. Door het gebruik van een gemeenschappelijk informatiemodel voor kabels en leidingen (IMKL) en van het Grootschalig Referentiebestand (GRB) als uniforme achtergrondkaart, zal een planaanvrager via het KLIP één digitaal plan met alle benodigde kabel- en leidinginformatie op een uniforme manier kunnen raadplegen.

 • Wanner moet mijn organisatie KLIP-DF conform zijn ?

  Vanaf de inwerkingtreding van het nieuwe KLIP-decreet wordt de digitale uitwisseling van kabel- en leidinginformatie verplicht. Dit betekent dat tegen 1 januari 2016 alle in Vlaanderen actieve kabel- en leidingbeheerders  op IMKL-conforme wijze hun kabel- en leidinginformatie aan het KLIP moeten kunnen aanleveren als antwoord op een planaanvraag.  

 • Hoe kan GlobeZenit u helpen ?

  GlobeZenit ontzorgt uw organisatie volledig van de KLIP Digitale Fase.  Wij analyseren uw data, vectoriseren en converteren de data naar het gevraagde IMKL model en bieden de mogelijkheid om de planaanvragen volledig geautomatiseerd af te handelen.

 • Vectorisatie van uw kabel- en leidinggegevens

  Heeft u nog analoge of verouderde digitale kabel- en leidingsplannen?  Geen nood.  Wij inventaiseren,actualiseren en vectorisen uw plannen. 

 • IMKL compatibel maken van uw plannen

  GlobeZenit ontwikkelde een IMKL-writer die het mogelijk maakt uw kabel- en leidingplannen IMKL compatibel te maken zodat uw gegevens op de correcte manier worden aangeleverd bij een planaanvraag.

 • Planaanvragen geautomatiseerd afhandelen

 • Onze GRMPL KLIP Manager maakt het mogelijk om planaanvragen (semi) automatisch af te handelen en te beheren.  Volgende modules zijn hierin voorzien:

  • Ophalen en ontvangstbevestiging planaanvraag
  • Visualisatie planaanvraag in web browser
  • Visualisatie IMKL op kaart en download IMKL pakket
  • Opladen IMKL-data, antwoordbrieven en bijlages naar KLIP portaal
  • Archivering Planaanvragen en antwoorden
  • Rapportage