cancel
west

Bruggen en Tunnels

Monitoring

In opdracht van Agentschap Wegen & Verkeer voerden we een periodieke waterpassing uit van de bruggen, en tunnels in Vlaanderen.  Het doel was de bewegingen en vervormingen van de kunstwerken te bepalen en hun evolutie ten opzichte van voorgaande jaren na te gaan.